Bijgewerkt op 4 juni 2018

Aspanishlife SL respecteert de privacy van bezoekers van onze website en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die zijn gesteld in de privacywetgeving.

Welke bedrijven behoren tot Aspanishlife SL:

Verder zijn alle op de website genoemde bedrijven onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Internet Disclaimer, Privacy Reglement en Cookies zijn gericht op: alle bovengenoemde namen en alle bedrijven die op de website vermeld staan.

Inhoud:

De informatie op deze website is met zorg samengesteld door Aspanishlife SL Aspanishlife SL kan de juistheid of volledigheid niet garanderen. De informatie op deze website is slechts indicatief en kan op elk moment door Aspanishlife SL zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aspanishlife SL, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de informatie die erop wordt weergegeven, noch voor de juistheid en / of volledigheid ervan. Aan de gegevens die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Mits vooraf een expliciete schriftelijke toestemming is verleend door Aspanishlife SL, kan Aspanishlife SL niet garanderen dat de website foutloos of continu zal werken.

Copyright:

De gegevens die op deze website worden weergegeven, zoals teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen en logo's, zijn eigendom van Aspanishlife SL, of worden geldig gebruikt met Aspanishlife SL, gebaseerd op verschillende intellectuele eigendomsrechten, zoals copyright en handelsmerkrechten. Het gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op de rechten en / of gegevens waarnaar hierin wordt verwezen. Reproductie of duplicatie van de gegevens op de website, of van de informatie verstrekt via Aspanishlife SL, op deze website of in het e-mailverkeer is - uitsluitend voor persoonlijk gebruik - op voorwaarde dat Aspanishlife SL een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Privacy regels:

Als u door het gebruik van deze website persoonlijke gegevens verstrekt, zal Aspanishlife SL, in verband met deze gegevens, werken in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming (privacywet). De verstrekte persoonsgegevens worden door Aspanishlife SL gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Aspanishlife SL, zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit het resultaat is van een wettelijke verplichting of een overeenkomst met u. Aspanishlife SL zal op uw verzoek inzage krijgen in de persoonsgegevens zoals geregistreerd door Aspanishlife SL en de gegevens waar nodig aanpassen. De informatie die u ons heeft verstrekt, wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te houden voordat het niet de bedoeling is.

Social Media:

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken met stukjes code die van Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Daar hebben wij geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter of andere sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij doen met jouw (persoons) gegevens die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn of andere sociale netwerken die zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + committeren zich aan de Privacy Shield-principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit impliceert een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van toegang tot onze website https://ipmspain.com
  • Het gebruik van de functionaliteiten op onze website.
  • Op verzoek contact met u opnemen.
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
  • waardoor u een pagina kunt e-mailen, afdrukken of delen via sociale netwerken, zoals Facebook en andere sociale media

We zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, tenzij u ons vooraf uw toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan ​​of verplicht.

Categorieën persoonlijke gegevens:

Voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring gebruiken wij de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
  • NAW gegevens van de contactpersoon
  • E-mailadres van de contactpersoon
  • Telefoonnummer

We zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, tenzij u ons vooraf uw toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan ​​of verplicht.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te realiseren.

Verstrekking van gegevens aan derden:

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Veiligheid:

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast gebruiken we SSL-certificaten voor de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Internet-cookies:

Cookies zijn kleine databestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen vanaf het apparaat van de bezoeker (zoals pc, tablet of smartphone). Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Analytics Internet-cookies:

Daarnaast gebruiken wij cookies van Google Analytics om ons inzicht te geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie te geven over de effectiviteit van onze campagnes. De informatie die we tijdens dit proces verkrijgen, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierbij hebben we Google niet toegestaan ​​de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan ook informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics is te vinden in de Privacybeleid van Google  en in de Privacybeleid van Google Analytics .

Internet-cookies in- of uitschakelen:

U kunt uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies alleen met uw toestemming accepteert. Houd er rekening mee dat veel websites niet optimaal werken als cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijdering van internetcookies:

Veel cookies hebben een vervaldatum. Als er een vervaldatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de vervaldatum verloopt. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de vervaldatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie.

Websites van derden:

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn gelinkt. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Rechten van betrokkenen:

Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@ipmspain.nl

Aanpassingen privacy- en internetcookieverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens:

Uiteraard helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BelgiumDutchEnglishGermanPolishSwedish